Categories
Artiklar Porträtt

Therese Hamberg, Senior Digital specialist @ Bluebird Media

Therese Hamberg är Senior digital specialist på marknadsföringsbyrån Bluebird Media som hostar SEOGIRLS #10. Therese har en akademisk bakgrund från Stockholms Universitet där hon studerade systemvetenskap. Therese har gedigen SEO-erfarenhet och tillhör kategorin SEO-techie – senast i rollen som SEO Manager på Zenithmedia Sverige.

Varför började du jobba med SEO?
Det var egentligen en slump, som jag är väldigt glad inträffade. Kortfattat: Jag blev kontaktad av en Fd. Kollegas vän som headhuntade personer med relevant bakgrund för att utbilda och pitcha in till byråer. Fastnade för SEO för att det är så föränderligt och att jag får vara både kreativ, analytisk och grotta in mig i tekniska problem. Jag känner också att min bakgrund inom IT/UX har underlättat för mig när jag började jobba, då jag kom in i SEO-tänket snabbt och förstod HTML och CSS sen tidigare.

Vad ska du prata om på kvällens SEOGIRLS?
Jag och min kollega Ann kommer att prata om utmaningar i vår bransch och hur viktigt samarbete är för SEO. Vi kommer att väva in egna erfarenheter med best practice för ett specifikt case men också gå in på att det kanske inte alltid går att följa best practice i alla fall och hur kundspecifikt det kan vara. Vi kommer att få in lite mer mjuka värden också, då vi har bjudit in en gästföreläsare som kommer att prata om hur viktigt det är med kommunikation och hur man når fram med sitt budskap.

Vad vill du höra om på nästa SEOGIRLS?
Eftersom att det här blir mitt första SEOGIRLS event, så har jag inte så jättemycket insyn i vad som varit och vad som komma skall. Jag är nyfiken på att träffa alla härliga tjejer i branschen och höra mer om deras bakgrund och erfarenhet. Men jag är alltid intresserad av att höra mer om tech-SEO . Jag hade gärna hört mer om SEO från en utvecklares eller UX designer sida. Exempelvis kan SEO påverka användbarheten på ett negativt sätt eller kan SEO försvåra arbetet för en utvecklare? Tänker främst på större content-strategier som genererar mycket innehåll. Hade varit intressant med andra intressenters synpunkter på SEO som kan förbättra sättet att arbeta framöver.

Vilket är ditt favoritverktyg inom SEO?
Jag är ett stort fan av Google Search Console och Google Sheets. Egen data från siten och att kunna använda funktioner för att presentera den rätt, förenklar mycket i mitt dagliga arbete. Sen gillar jag SEMrush som tredjepartsverktyg, då det har många funktioner i ett och samma verktyg.  Rank-tracker, keyword magic tool och content-gap analys är tre bra funktioner som de verktyget erbjuder.

Vad tänker du om framtidens SEO?
Jag tror att vi måste fortsätta tänka användaren och användarbeteenden men på ett djupare plan. Fokusera på att nå rätt målgrupp, förstå hur den målgruppen söker och vad den målgruppen gör när den interagerar med ens site. SEO + Beteende + UX!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.